Trending

Czym jest świadome śnienie?

Czy kiedykolwiek znalazłeś się w środku snu i uświadomiłeś sobie, że coś jest nie tak? Niezależnie od tego, czy jesteś na misji na Marsa i wpadniesz na swojego starego dyrektora na pokładzie statku kosmicznego, czy też znajdziesz się w samym środku apokalipsy zombie z gumową kaczuszką jako bronią, nagle coś klika i zdajesz sobie sprawę, że śnisz. I częściej niż nie, budzisz się. Ale co by było, gdybyś mógł nie tylko spać, ale także przejąć kontrolę nad fabułą? Cóż, praktyka zwana świadomym śnieniem opiera się właśnie na tej zasadzie. 

Świadome śnienie polega na tym, że osoba zdaje sobie sprawę, że jest we śnie i celowo wpływa na narrację snu. Podobnie jak w przypadku większości snów, zwykle pojawia się podczas snu z szybkimi ruchami gałek ocznych (REM), kiedy mózg jest bardziej aktywny, a tętno wzrasta, w porównaniu ze snem nieREM. Uważa się, że około 55% ludzi doświadcza świadomego snu w ciągu swojego życia, podczas gdy tylko 23% z nas ma świadome sny raz w miesiącu lub częściej. Dla niektórych nastąpi to spontanicznie, podczas gdy inni aktywnie próbują doświadczyć świadomego snu. Możesz także skorzystać z terapii świadomych snów (LDT), w której praktyka jest prezentowana jako umiejętność, którą można trenować.

Uważa się, że nauka świadomego śnienia może pomóc w rehabilitacji fizycznej, poprawić wyniki sportowe, a nawet leczyć zespół stresu pourazowego. Oto, jak przejść w pełni Incepcję, spędzać noce, uważa się, że świadome śnienie ma kilka pozytywnych zastosowań w rzeczywistych scenariuszach. Więcej informacji: https://wydzialurody.pl/

O co chodzi?

Podczas gdy niektórzy ludzie są w stanie łatwo wejść w stan świadomego snu, inni muszą się do niego mentalnie przygotować, gdy są na jawie. Jedna technika zwana „sprawdzaniem rzeczywistości” polega na tym, że bodziec z rzeczywistego świata zachowuje się inaczej we śnie, więc wiesz, że naprawdę śpisz (pomyśl o wiecznie wirującym szczycie w filmie Incepcja ). Możesz ćwiczyć dotykanie ściany, gdy nie śpisz, tylko po to, by twoja ręka przechodziła przez nią we śnie, albo zaczniesz zauważać, że jeśli wrócisz do czytania tej samej linijki tekstu we śnie, to się zmieni.

W innej metodzie, zwanej „powrotem do łóżka”, zaleca się, aby ustawić alarm pięć lub sześć godzin po zaśnięciu, obudzić się i nie zasnąć przez około pół godziny, wykonując coś delikatnego, jak czytanie, a następnie wrócić do spać . Celem jest natychmiastowe zanurzenie się we śnie REM, w którym jest bardziej prawdopodobne, że będziesz śnić świadomie. Możesz także spróbować indukcji mnemonicznej, w której powtarzasz sobie zdanie, takie jak „Dzisiaj wieczorem, będę świadomy, że śnię”, aby to zrobić. Więcej informacji: https://aptekiarnika.pl/

Jakie są korzyści?

Ponieważ śniący może kontrolować wynik, niektórzy twierdzą, że może to być przydatne w przezwyciężaniu fobii. Dzieje się tak, ponieważ śpiący może stopniowo narażać się na rzeczy, których się boi w bezpiecznym środowisku snu (chociaż potrzebne są badania, aby poprzeć tę teorię). W przypadku osób z nawracającymi koszmarami sennymi w wyniku stanów, w tym PTSD, zdobycie władzy nad snami może zapobiec niepokojącym skutkom.

Uważa się również, że świadome śnienie poprawia twoje zdolności motoryczne, ponieważ ten sam obszar mózgu (kora czuciowo-ruchowa) jest aktywowany, gdy poruszasz się we śnie, jak podczas poruszania się w prawdziwym życiu. Z tego powodu uważa się, że świadome śnienie może pomóc sportowcom poprawić ich wyniki, a także znaleźć zastosowanie w rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie. 

Jednak świadome śnienie może nie być bezpieczne dla osób z chorobami psychicznymi, które utrudniają odróżnienie myśli od rzeczywistych wydarzeń, takich jak schizofrenia. Ponadto osoby z ciągłymi problemami ze snem prawdopodobnie nie powinny aktywnie próbować metody „budzenia się z powrotem do łóżka”, ponieważ może to uniemożliwić im odpoczynek, którego potrzebują. 

Jakaś nauka za tym stoi?

Nadal jest stosunkowo słabo zbadany, ale naukowcy byli w stanie zaobserwować świadome śnienie, prosząc swoich badanych o wykonanie wcześniej ustalonego sygnału, gdy śnią świadomie (na przykład, przesuwając oczy dwa razy w prawo i dwa razy w lewo w krótkich odstępach czasu ). W badaniu zaobserwowano zwiększony poziom aktywności w czołowych obszarach mózgu podczas świadomego śnienia w porównaniu do nieprzytomnego snu REM. Jest to istotne, ponieważ te obszary, zwykle związane z funkcjonowaniem wyższego rzędu, takie jak logiczne rozumowanie, zwykle wykazują wysoki poziom aktywności tylko wtedy, gdy nie śpimy. Więcej informacji: travel-med.pl

Leczenie PTSD 

W małym badaniu dotyczącym zespołu stresu pourazowego 23 osoby cierpiące na koszmary otrzymały albo trening indywidualny, trening grupowy, albo w ogóle nie trenowano świadomego śnienia. Później, w kwestionariuszu uzupełniającym, obie grupy leczenia zgłosiły, że doświadczały mniej koszmarów sennych, ale nie było znaczących zmian w jakości snu lub nasileniu innych objawów PTSD. 

Wydajność sportowa

W badaniu z 2018 r. przeanalizowano 16 świadomych śniących z różnych krajów. Wywiady wykazały, że relacjonowali oni bardzo realistyczne sny, w których można było ćwiczyć zajęcia, w tym sport, przy odpowiednim sprzęcie i łatwo dostępnych sparingpartnerach. Trzynastu z 16 ankietowanych zgłosiło pozytywne efekty praktyki świadomego śnienia, a 10 uczestników wskazało, że poprawiła ona później sprawność fizyczną. Inne pozytywne efekty obejmowały poprawę pewności siebie i elastyczności. Wyniki wydają się sugerować, że LDT może być pomocny w poprawie wyników sportowych. Jednak te badania opierają się na prawdziwych raportach małej grupy świadomych śniących, więc mogą nie być całkowicie dokładne. 

Poprawa wydajności motorycznej

W eksperymencie internetowym 68 uczestników wykonało zadanie pisania na klawiaturze. Jedna grupa mogła jedynie ćwiczyć do tego zadania poprzez świadome śnienie. Drugiej grupie pozwolono ćwiczyć mentalnie na jawie, podczas gdy innej grupie pozwolono ćwiczyć fizycznie. Czwartej grupie, używanej jako kontrola, w ogóle nie wolno było ćwiczyć. Wszystkie trzy grupy ćwiczące znacznie poprawiły swoje wyniki w zadaniu w porównaniu z grupą kontrolną, co wskazuje, że świadome śnienie jest skuteczną formą przygotowania. Potrzebne są dalsze badania, zanim będziemy mogli przyjąć jakiekolwiek rzeczywiste zastosowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *